Kudy na závod Orion Bow Cup ?

08.10.2020

Závod se koná ve Víceměřicích, v areálu bývalé svodnice, fotbalového hřiště a okolí.

Příjezd ze směru od Nezamyslic/Doloplaz: projedete celé Víceměřice až na samotný konec obce, kde před železničním mostem odbočíte doleva

Příjezd ze směru od Němčic nad Hanou: hned po příjezdu do Víceměřic projedete pod železničním mostem a za ním se dáte doprava

(U odbočky bude umístěn ukazatel)

Mapa:

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.1761981&y=49.3435337&z=19&l=0&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9nsu4x8kS4&ud=49%C2%B020%2735.869%22N%2C%2017%C2%B010%2735.530%22E